Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ


      
       University of Helsinki, Institute of Dentistry
      Box 41
      FIN – 00014   HELSINKI, FINLAND
      fax: +358 9 19127517
e-mail: jukka.meurman@helsinki.fi
phone: +358 9 191 27272 or +358 9 19127517
Web Page: www.helsinki.fi/~hkl_hamm/uk_main.html


University of OULU, Institute of Dentistry
Aapistie 3
SF - 90220  OULU, FINLAND
e-mail: lassi.alvesalo@sum3.oulu.fi

Phone: + 358 81 537 5011
Fax: + 358 81 537 5560
Web Page: sun3.oulu.fi/hamm/eng1.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      
      Clinic for Dentistry, Institute for Postgraduate Medical Studies
       IDV PZ Stomatolgickι Centrum
      Vinarskα 6
       CZ – 656 02  BRNO, The CZECH REPUBLIC


   I Stomatologicka Klinika Lf, Masarykovy UniversitySilingrovo nam.c2
CZ- 602 00 BRNO, The CZECH REPUBLIC

ΣΟΥΗΔΙΑ


      
     University of Gφteborg, Faculty of Odontology
      P.O. Box 450
      SE – 405 30  GΦTEBORG, SWEDEN
      Tel: +46 31 773 3000
      fax: +46 31 7733207


Karolinska Institute, Institute of Odontology
P.O. Box 4064
SE - 141 04  HUDDINGE, SWEDEN
fax: +46 8 6897390
e-mail:  info@ofa.ki.se
Phone: +46 8 728 80 50
Fax: +46 8 711 83 43
Web Page: www.ki.se/odont/index_en.html


ΣΛΟΒΕΝΙΑ

      

      Faculty of Medicine, Division of Stomatology
      Hrvatski Trg 6
      SI – 61000  LUBLJANA, SLOVENIA
      fax: + 386 61 1322148
      e-mail: uros.skaleric@mf.uni-lj.si

ΣΛΟΒΑΚΙΑ


II. Stomatologicka Klinika
Heydukova 8
811 08 BRATISLAVA,  SLOVAKIA


II. Stomatologicka Klinika
Mickiewiczova 13
813 69 BRATISLAVA,  SLOVAKIA

ΡΟΥΜΑΝΙΑ


Bucharest Faculty of Stomatology
Universitatea de Medicina si Farmacie
Calea Plevnei Nr. 19, Sector 1
BUCARESTI 70756, ROMANIA


Universitatea de Medicina si 
Farmacie
Facultatea de Stomatologie
Str Emil Isac Nr. 13
R- 3400 CLUJ NAPOCA,  ROMANIA
    "Ovidius" University of Constanta

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ


      
      Faculdade de Medicina, Licenciatura Medicina Dentaria
      Av. Bissaia Barreto
      P - 3000  COIMBRA, PORTUGAL


Universidad de Lisboa, Dir. da Fac. de Medicina Dentαria
Cidade Universitaria
P - 1600  LISBOAPORTUGAL

ΠΟΛΩΝΙΑ

Faculty of Odontology - Medical Academy
Ul. Kilinskiego 1
PL-15 230 BIALYSTOK, POLAND


Faculty of Odontology, Medical Academy
Ul. M. Sklodowskiej-Curie 3a
PL-80 210 GDANSK, POLAND


Faculty of Odontology,  Medical Academy
Ul. Sw. Anny 12
PL-31 008 KRAKOW, POLAND

ΟΛΛΑΝΔΙΑ


      Vrije Universiteit + Universiteit van Amsterdam, ACTA
      Louwesweg 1
NL - 1066 EA  AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
1066 EA Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 5188888
fax: +31 20 5188333
Web Page: www.acta.nl


      University of Groningen, Dental School
      Antonius Deusinglaan 1
      NL - 9713 AV  GRONINGEN, THE NETHERLANDS
fax: +31 50 3632696e-mail  r.m.h.schaub@med.rug.nl


ΟΥΓΓΑΡΙΑ


Semmelweis University of Medicine, Faculty of Dentistry
Ulloi-ut 26
H-1085 BUDAPESTt VIII, HUNGARY


Semmelweis University of Medicine, Faculty of Dentistry
Nagyvαrad tιr 4
H – 1089  BUDAPEST, HUNGARY
fax: +36 1 303 2436 

ΜΑΛΤΑ

     

      University of Malta, Medical School,   Faculty of Dental Surgery
     Gwardamanga
     MSD  08  PIETA, MALTA

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Kaunas University of Medicine
Faculty of Stomatology
A.Mickeviciaus  str. 9  
LT –3000 KAUNAS, LITHUANIA
phone : +370 7 387560
fax. :     +370 7 387598
e-mail : antanas@ham.fei.lt


Vilnius University
Zalgirio 115
LT - 2042 VILNIUS, LITHUANIA
e-mail: irena.balciuniene@takas.lt
fax:  +370 2 728569
phone: +370 2 728569

ΛΕΤΟΝΙΑ

      

      Latvian Academy of Medicine, Stomatology Institute
    20 Dzirciema Str
    LV - 1007  RIGA, LATVIA
     e-mail: iurtane@latnet.lv 

ΙΤΑΛΙΑ
Clinica Odontoiatrica
Villa Maria
Via e. Toti, 4
I- 66100 ANCONA, ITALY
Phone: +39 071 2202319


Clinica Odontoiatrica
Piazza Giulio Cesare 11
I- 70124 BARI, ITALY
Phone: +39 80 5678703 or + 39 80 5478308

ΙΣΠΑΝΙΑ


Universidad Central de Barcelona, Facultad de Odontologia
Ciudad Sanitaria de Bellvitge
Felix Llarga s/n, Hospitalet de Llobregat
      ES-08907 BARCELONA, SPAINFacultad de Medicina y Odontologia
Universidad del Pais Vasco
Campus de Leioa
Barrio Sarrena
ES- 48940 BILBAO (Bizcaia),  SPAIN
Tel: +34 94 601 2767
Web Page: www.ehu.es/medicinaodontologia

ΙΡΛΑΝΔΙΑ


      University Dental School and Hospital
      Wilton, CORK, IRELAND
      fax: +353 21 345737
e-mail: rmconell@iol.ie
Phone: + 353  21 545100 or + 353 21 343561


University of Dublin, Trinity College, School of Dental Science
Lincoln Place 21
DUBLIN 2, IRELAND
Fax: +353 16711255
e-mail:  jclarkson@dental.tcd.ie

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ


    
    Queen's University, School of Clinical Dentistry
    University Road
    BT7 1NN  BELFAST, NORTHERN IRELAND
    UNITED KINGDOM
    Web Page: www.qub.ac.uk/cd


    The University of Birmingham, School of Dentistry
    St. Chad's Queensway
    B4 6NN  BIRMINGHAM, UNITED KINGDOΜ
    fax: +44 121 2372932
    e-mail: p.m.marguis@bham.ac.uk

ΕΣΘΟΝΙΑ

      
     University of Tartu, Faculty of Medicine
    Department of Stomatology
    8 L. Puusepa Str,
    EE – 2400  TARTU, ESTONIA

ΕΛΛΑΔΑ


      University of Athens, Dental School of Athens
    Thivon 2
    115 27 Goudi ATHENS, GREECE
fax: +30 17795600
e-mailapangel@ath.forthnet.gr


School of Dentistry, Aristotelian University of Thessaloniki
540 06 THESSALONIKI, GREECE
Phone: + 30 31 999 473
Web Page: www.auth.gr/dent/en/info.html

ΔΑΝΙΑ


      
      University of Aarhus
      Royal Dental College, Health Science Faculty
      Vennelyst Boulevard
      DK - 8000  AARHUS C, DENMARK
e-mail: flisidor@odont.au.dk
phone: +45 8613 2533 or +45 8619 6029
Web Page
www.odont.au.dk

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

      Reinisch - Westfδlische Techn. Hochschule
      Aachen, Medical Faculty
Pauwelsstrasse 30
D - 52074  AACHEN, GERMANY 


Humboldt University of Berlin, Dental School
Schumannstrasse 20/21
D-10098 BERLIN, GERMANY


University of Berlin,  Dental School
Abmannshauser Strasse 4-6
D-14197 BERLIN, GERMANY

ΓΑΛΛΙΑ


UFR D'Odontologie, Universite de Bordeaux II

16 - 20 Cours de la Marne
F- 33000 BORDEAUX, FRANCE


Faculte Odontologique de Brest, Universite de Bretagne Occidentale
22 Av. Camille Desmoulins
F- 29271 BREST, FRANCE

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

School of Stomatology University of Sofia
1. Georgi Sofiiski St.
1431 SOFIA,  BULGARIA

ΒΕΛΓΙΟ


Ecole de Medicine Dentaire, Universitι Catholique de Louvain
Avenue Hippocrate 15
B – 1200  BRUXELLES, BELGIUM
Phone: +32 2 764 57 40


Vrije Universiteit Brussels
Laarbeeklaan, 103
B-1090 BRUXELLES, BELGIUM

ΑΥΣΤΡΙΑ


University of Graz,  Dental School
Auenbruggerplatz 12
A-8036 GRAZ, AUSTRIA


University of Innsbruck,  Dental School
Annichstrasse 35
A-6020 INNSBRUCK, AUSTRIA